Түлхүүр үг цэсний ерөнхий танилцуулга

Энэхүү бичлэгээс та чатботын түлхүүр үг цэс болон түүний ашиглалтын талаар ерөнхий ойлголт авна. Түлхүүр үг цэс нь дотроо харилцан яриа, нийтлэл гэж хоёр хуваагдаж байгаа ба тус бүртээ өөр өөрийн онцлогтой байна. 

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top