Бизнес мэйлийн нууц үг сэргээх,солих

Бизнес мэйлийн нууц үгийг дараах 3 хувилбараар сэргээж болно.

Хувилбар:1. Хэрэглэгчийн системээс буюу market.greensoft.mn ээр тус үйлчилгээг эзэмшигч өөрийн эрхээр нэвтрэн орж нууц үг солих.

                     

Хувилбар: 2. Мэйл нэвтрэх хэсгээс орж Forgot Password? гэснийг дарж нууц үгээ сэргээх. 

Хувилбар: 3. Бизнес мэйлрүүгээ нэвтэрч ороод Setting хэсгээс Change Password 

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top