How to Allow Pop Ups in browser

Та өөрийн вэб хөтчид харгалзах бичлэгийн дагуу Pop-up цонхоо идэвхижүүлнэ үү.

  1. Chrome: https://www.youtube.com/watch?v=_w2gjGOGs8k
  2. Firefox: https://www.youtube.com/watch?v=VcM8-SaMeIw
  3. Edge: https://www.youtube.com/watch?v=O469h78FsPs
  4. Safari: https://www.youtube.com/watch?v=4Q8n1Xg4E38
  5. Brave: https://www.youtube.com/watch?v=8uteJpBJz9M

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top