Домэйн нэрийг forward заах тохиргоо

Анхаар: Тухайн домайны Nameserver нь зөвхөн манай үндсэн (default) Nameserver-үүд лүү чиглүүлсэн байгаа тохиолдолд ажиллана. 

 1. greensoft.mn сайтаар орон Хэрэглэгчийн систем гэснээр нэвтэрч орон Домэйн нэр хэсгээс Миний домэйн нэрүүд гэснийг сонгоно.
   
 2. Forward заах гэж буй домэйноо сонгоод Manage Nameserver хэсэгрүү орно.


   
 3. Домэйн Forward заахын тулд домэйн нэрийн сервер нь домэйн бүртгэгчийнхээ сервер рүү заалттай байх ёстой.


   
 4. Домэйн бүртгэгчийн сервер рүү заасны дараа Manage хэсгээс DNS удирдлага гэж орно.

 5. Record Type хэсгээс Url Redirect хэсгийг сонгож www тaй болон @ сонголтоор host хэсгийг бөглөж Address хэсэгт forward заах утгыг оруулан хадгална.
  Жич: Домэйн нэрийн сервер домэйн бүртгэгчийн сервер рүү заагдаж идэвхэжсэн бол домэйн форфард нь шууд идэвхэжнэ.

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top