Кэйш цэвэрлэх

Кэйш цэвэрлэх товчыг дараад ийм цагаан хуудас харагдаад байна уу? Тэгвэл та кэйшээ зөв цэвэрлэжээ одоо тэхээр сайтаа дахин ачааллуулах хэрэгтэй ингээд л таны өөрчлөлт сайтад орсон байна.
 

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top