Дуудлагын төвийн гарын авлагууд татах

EasyCall - Дуудлага удирдах үйлчилгээний тайлан (dashboard) ажиллах гарын авлага:

Харилцагч бүртгэх гарын авлага:

IP Утас ашиглах заавар:

Softphone - Installer:

Бусад апп, программ ашиглах заавар:

Дуудлагын төв дээр мөрдөх жишиг журам:

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top