Хүргэлтийн ажилтаны бараа бэлтгэсэн болгох болон хүргэлтийн дараалал тохируулах

Агуулга: Хүргэлтийн ажилтан өөрт оногдсон хүргэлтийн ажлуудыг зөв бэлдэж хүргэлтэнд гарах. Мөн хүргэлтийн ажлыг гүйцэтгэхэд өөрийн явах чиглэлийн дагуу хүргэлтүүдийг дарааллаар байрлуулж тэр дараалал дагуу хүргэлтийг хийхэд туслах зорилготой.

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top