Нэхэмжлэхийн огноог өөрчлөх

Тухайн нэхэмжлэхрүү орон Тохиргоо цэсний Нэхэмжилсэн огноо, Төлөх огноо талбаруудын утгыг өөрчилнө.

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top