Бүтээгдэхүүн

Бараа болон бүтээгдэхүүний мэдээлэл оруулахдаа зүүн талын цэснээс "Бүтээгдэхүүн" -ийг сонгож "Шинэ бүтээгдэхүүн оруулах" товчин дээр дарна.
Мэдээлэл оруулах хэсэгт та эдгээр зүйлсийг оруулах шаардлагатай:

  1. Бүтээгдэхүүний гарчиг
  2. Бүтээгдэхүүний ковер зураг
  3. Бүтээгдэхүүний танилцуулга зураг
  4. Бүтээгдэхүүний танилцуулга мэдээлэл

Эхний ээлжинд бүтээгдэхүүний гарчиг, танилцуулга, товч агуулга, cover зургийг оруулан "Нийтлэх" товч дээр дарж нийтлэнэ. Нийтлэгдсэний дараа гарчиг доорх "Choose Files" товч дээр дарж бүтээгдэхүүний зургийг оруулан "Хуулах" товч дээр дарна. Ингээд дахин "Нийтлэх" товч дээр дарж хадгална.

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top