Google map оруулах

1. Google Maps -аас тухайн газрынхаа байршлыг тогтооно

2. Байршлаа тогтоож тэмдэглэсний дараа зүүн талд гарч ирэх цэснээс share товчинд дээр дарна. Дармагц гарч ирсэн цонхны "Embed map" хэсэг рүү орж кодыг нь хуулж авна.

3. Хуулсан кодоо "Rich text editor" хэрэглүүрийн зүүн дээд буланд байрлах "Source" дээр дарж html хэсэгт хуулна.

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top