Facebook post, video оруулах

1. Facebook дээрх видео постний баруун дээд хэсэгт байрлах 3 цэгэн тэмдэгт дээр даран Embed -ийг сонгоно.

2. Гарч ирсэн цонхноос кодыг нь хуулж авна.

3. Хуулсан кодоо "Rich text editor" хэрэглүүрийн зүүн дээд буланд байрлах Source дээр даран HTML хэсэгт хуулна.

Жич: Facebook дээрх тухайн видео пост нь "public" тохиргоотой байх ёстой. 

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top