Rich text editor-той ажиллах

"Rich text editor" гэдэг нь мэдээлэл оруулах талбарын дээр байрлах хэрэгслүүд юм.

  Editor

Тайлбар

1  
2 Томруулж харах
3  
4 Тасдах үйлдэл
5  
6  
7  
8  
9 Үйлдэр буцаах 
10 Үйлдэл ухраах
11  
12  
13 Бүгдийг идвэхжүүлэх
14 Текст BOLD болгох 
15 Текст ITALIC болгох
16  
17  
18  
19  
20  
21 Тоогоор дугаарлах 
22 Тэмдэгтээр дугаарлах
23  
24  
25  
26 Текст урагш шахах
27 Текст голлуулах
28 Текст арагн шахах
29 Нэг эгнээнд тэнцүүлэх
30  
31 Youtube бичлэг оруулах
32 Линк холбоос үүсгэх
33 Линк холбоос арилгах
34 Зураг текст
35 Текст зураг
36 Хоёр эгнээнд оруулах
37 Гурван эгнээнд оруулах
38  
39 Хүснэгт оруулах
40 Хуваагч
41 Тусгай тэмдэгт оруулах
42 I frame оруулах
43  
44 Үсгийн формат
45 Текстийн хэмжээ
46  
47  
48  
49  
50 Зураг засах 
51 Зураг оруулах
52 Twitter линк оруулах
53 HTML бичвэр оруулах

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top