3 үгт хаяг оруулах / What3Words

What3words нь дэлхийн гадаргууд 3м*3м квадратуудад хуваан тус бүрт нь дахин давтагдашгүй 3 үгийг хаяг болгон өгч хаягжилтыг хялбаршуулж байгаа шинэ технoлоги юм. Эдгээр үгээ what3words апп эсвэл вэбсайт ашиглан олж мэдэн, хайх боломжтой. Өөрөөр хэлвэл танайх байгууллагын байршлыг цаанаас оноож өгсөн 3 үгээр л илэрхийлэх боломжтой юм. Та хавсралтан дах заавар эсвэл энэ бичлэгийн дагуу өөрийн байгууллагын байршлынхаа 3 үгт хаягийг олох боломжтой. Та what3words гэсэн хэсэг дээр URL-г нэмж тависнаар 3 үгт хаягийн хэсэг вэбсайтан дээр тань нэмэгдэх болно. Жишээ нь: https://map.what3words.com/shippers.scored.polo

Та өөрийнхөө хаягаа үүсгэх бол https://map.what3words.com/ энэ линкээр орж байршилаа зааж 3 үгээ тохиргоо хэсэгт оруулаарай.

 

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top