Вэб сайтад MP3 файл оруулах заавар

Вэб‌ ‌сайтдаа‌ ‌MP3 файл оруулахдаа‌ ‌эхлээд‌ soundcloud.com-д‌ ‌MP3‌ ‌файлаа‌ ‌оруулсан байна.‌ ‌Файлаа‌ ‌оруулсаны‌ ‌дараа‌ ‌доорх‌ ‌зурагт‌ ‌үзүүлсэн‌ ‌алхамыг‌ ‌хийнэ.‌ ‌ ‌

Нэг.‌ ‌‌Тухайн‌ ‌бичлэгийн‌ ‌доор‌ ‌байрлах‌ ‌SHARE‌ ‌товчийг‌ ‌дарна.‌ 

Хоёр.‌ ‌Share‌ ‌товч‌ ‌дарсаны‌ ‌дараагаар‌ ‌“Embed‌ ‌code”‌ ‌гэдэг‌ ‌хэсэг‌ ‌дээр‌ ‌дарж‌ ‌доор‌ ‌зураг‌ ‌дээр‌ ‌үзүүлсэн‌ кодыг‌ ‌хуулж‌ ‌авна.‌ ‌ 

Гурав.‌ ‌Ингээд‌ ‌өөрийн‌ ‌аудио‌ ‌оруулах‌ ‌гэж‌ ‌буй‌ ‌цонхон‌ ‌дээрээ‌ ‌аваачаад‌ ‌HTML‌ ‌гэсэн‌ ‌товчийг‌ ‌дарж‌ ‌гарч‌ ‌ирсэн‌ ‌хэсэгт‌ ‌өмнө‌ ‌хуулж‌ ‌авсан‌ ‌кодоо‌ ‌байршуулж‌ ‌“ОК”‌ ‌дараад‌ ‌хадгална.‌ ‌ ‌

 

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top