Таг хэрхэн үүсгэх вэ?

1.Бүтээгдэхүүн цэсний Таг хэсэгрүү орно.

2.Шинэ ангилал нэмэх.

 

3.Тагийн нэр, эрэмбэ оноож өгөөд хадгална.(Бусад талбар бөглөх шаардлагагүй) Буцах дархад үүсгэсэн Тагууд харагдана.

 

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top