Бүтээгдэхүүн ангилал үүсгэх.

1.Ангилалууд->Шинэ ангилал нэмэх

2. Ангилалын нэр + Эрэмбэ(Бусад талбаруудыг бөглөх шаардагагүй.)

 

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top