Нэмэлт query бичих заавар.

  Тайлбар Query
1 Тусгайлан нэг ангилалыг гаргаж ирэхэд &category_id=1234
2 Брэндээр шүүхэд &brand_id=1234
3 Тагаар шүүхэд &tag_id=1234
4 Зөвхөн хямдралтай бүтээгдэхүүнүүдийг гаргах &is_sale=1
5 Хямдралгүй бүтээгдэхүүн &is_sale=0
6 Зөвхөн топ бүтээгдэхүүнүүдийг гаргах &is_top=1
7 Топоос бусад бүтээгдэхүүн &is_top=0
8 Зөвхөн онцлох бүтээгдэхүүнүүдийг гаргах &is_featured=1
9 Онцлохоос бусад бүтээгдэхүүн &is_featured=0
10 Зөвхөн шинэ төлөвтэй бүтээгдэхүүнүүдийг гаргах &is_new=1
11 Шинээс бусад бүтээгдэхүүн &is_new=0
12 Гарч ирэх бүтээгдэхүүнийг тоог зааж өгөх &limit=50

*(тайлбар 1234 гэдэг нь жишээ ангилал бөгөөд ангилалын дугаарыг админ хэсгийг бүтээгдэхүүний ангилал цэсний дотороос бүтээгдэхүүний ангилалын ард байрлах 4-5 нь оронтой тоог гэж ойлгоно.)

*Эдгээр утгуудыг бүгдийг нь хооронд нь нийлүүлж бичих замаар хүссэн бүтээгдэхүүнээ гаргаж ирнэ.
  Жишээ нь: &category_id=1234&is_sale=1&is_new=0&limit=10 гэж бичнэ. Энэ нь 1234 дугаартай ангилалын шинэ биш бараануудаас хямдралтай сүүлийн 10 бүтээгдэхүүнийг авч байна.

 

 

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top