Онлайн худалдааны сайтанд оруулах бүтээгдэхүүнийг Excel ээр бэлдэх.

Excel загвар татах.

 

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top