Блоктой ажиллах

1. Блок ноорог болгох. Тухайн блокоо Засварлах гэж ороод Ерөнхий тохиргоо, Ноорог болгох гэсийг сонгоод Хадгалах дарна.

2. Блокийн гарчиг нуух.  Блокийн гарчигийн ард байрлах "Харагдахгүй" сонголтыг сонгож өгнө.

3. Блокын бүтэц өөрчилөх. Ерөнхий тохиргоо хэсгээс Бүтэц гэснийг сонгож өгнө.

4. Carousel буюу сум гаргах. Нэмэлт хэсэгрүү орж carousel  гарах эсэх гэснийг чекелнэ.

5. Блокийн товчлуур текст солих. Тухайн блокоо засварлах гэж ороод Үндсэн мэдээлэл->Товчлуур текст гэсэн дээр өөорчилнө.

6. Сүүлийн нийтлэл блокийн товчлуур текст нэмэх, солих. Блокоо засах гэж ороод Нэмэлт гэсэн дээр доошоо гүйлгээд Товчлуур гэсэн дээр оруулна.

7. Блокийн Элемент нэмэх, хасах. Блокоо засах гэх ороод Choose file даран оруулах зургаа сонгоод хуулах дарна.

 

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top