Бичиж байна карттай ажиллах (Typing)

Энэ бол туслах үүрэгтэй маш чухал элемент. Хэрэглэгчид нэг дор олон картаас бүрдсэн мэдээллийг илгээхдээ карт хооронд 3-5 секундын зай авч дахин мэдээлэл өгөхөөр бичиж буйг илтгэх зорилгоор мөн автомат хариулагчаас мэдээлэл хүлээгдэж буйг харуулах зорилгоор ашиглана.  

Алхам 1. Бичиж байна элементээ сонгох “Шинэ карт нэмэх” хэсгээс “Бичиж байна” (Typing) элементээ сонгоно.

Алхам 2. Секунтээ тохируулах Секунтээ тохируулахдаа гарч ирэх хэсэгт хулганаа аваачиж чирч тохируулна.
Санамж: “Бичиж байна” элементийг хоёр картын дунд эсвэл эхэнд ашиглана. Картуудын хамгийн дор оруулж болохгүй анхаарна уу. Зурагт харуулав.

Энэ нийтлэл таны асуудлыг шийдэж чадсан уу?

Top